Privacyverklaring

Deze privacyverklaring beschrijft hoe FieldVision (hierna te noemen “wij”, “ons” of “onze”) persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt en beschermt van gebruikers (hierna te noemen “u” of “uw”) van onze website en diensten. Wij respecteren uw privacy en doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen en te voldoen aan de geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verzamelde Gegevens
1.1. Wij verzamelen persoonlijke gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres, wanneer u contact met ons opneemt via ons contactformulier of via e-mail.
1.2. Wij kunnen ook automatisch bepaalde gegevens verzamelen wanneer u onze website bezoekt, zoals uw IP-adres, browsertype, het apparaat dat u gebruikt en de pagina’s die u bezoekt. Deze gegevens worden verzameld met behulp van cookies en vergelijkbare technologieën. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie.

Doeleinden van Gegevensverwerking
2.1. Wij gebruiken de verzamelde persoonlijke gegevens om te reageren op uw vragen en verzoeken en om onze diensten aan u te leveren. 2.2. Wij kunnen uw gegevens ook gebruiken om u nieuwsbrieven, aanbiedingen of andere relevante informatie te sturen, maar alleen als u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.
2.3. Het verzamelen van automatische gegevens helpt ons om onze website te optimaliseren, trends te analyseren en het gebruikersgedrag te begrijpen, zodat we onze diensten kunnen verbeteren.

Bewaartermijn
3.1. Wij bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij er een wettelijke verplichting is om de gegevens langer te bewaren.

Gegevensdeling
4.1. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet delen, verkopen, verhuren of anderszins openbaar maken aan derden, tenzij we uw uitdrukkelijke toestemming hebben of als dit noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen.
4.2. Wij kunnen bepaalde diensten uitbesteden aan derde partijen, zoals cloudserviceproviders, om onze diensten efficiënter te kunnen leveren. In dergelijke gevallen zullen wij ervoor zorgen dat deze partijen uw gegevens vertrouwelijk behandelen en ze alleen gebruiken voor de specifieke doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Beveiliging
5.1. Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies, misbruik of wijziging. Toegang tot uw persoonlijke gegevens is beperkt tot medewerkers die deze informatie nodig hebben om onze diensten aan u te kunnen leveren.

Uw Rechten
6.1. U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of de verwerking ervan te beperken. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of uw toestemming intrekken. Neem hiervoor contact met ons op via de contactgegevens vermeld in de Algemene Voorwaarden.
6.2. Als u van mening bent dat uw gegevens onjuist of onrechtmatig worden verwerkt, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Wijzigingen Privacyverklaring
7.1. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Wanneer er wijzigingen worden aangebracht, zullen wij de bijgewerkte versie op onze website publiceren en, indien nodig, u op de hoogte stellen via e-mail.

Laatst bijgewerkt op 02-08-2023.

Interesse in Dronefotografie?

Laat je inspireren

Interesse in Dronevideografie?

Laat je inspireren

“FieldVision heeft voor ons prachtige beelden gemaakt van ons pand”

– Miranda van Dijk

Over ons

Wij zijn Roy en Jasper, twee jonge ondernemers in de twintig met een gedeelde passie voor het creëren van perfecte video's en foto's! Onze unieke set van vaardigheden en kwaliteiten zorgt ervoor dat we altijd een geschikt eindproduct kunnen leveren.

Bekijk werkwijze