Algemene voorwaarden

 

 1. Toepasselijkheid
  1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten die worden aangeboden door FieldVision.nl (hierna te noemen “FieldVision”). Door gebruik te maken van onze website en/of onze diensten, gaat u akkoord met deze voorwaarden.
 2. Diensten en Producten
  2.1 FieldVision biedt drone video- en fotografiediensten aan voor diverse doeleinden. 2.2. Alle overeenkomsten en offertes tussen FieldVision en haar klanten zijn bindend zodra ze schriftelijk of mondeling zijn bevestigd.
 3. Afspraken en Annuleringen
  3.1. FieldVision behoudt zich het recht voor om een afspraak tot 2 uur van tevoren te annuleren of te wijzigen, indien de weersomstandigheden het niet toelaten om veilig en verantwoordelijk te vliegen. In dergelijke gevallen zal FieldVision zich inspannen om een nieuwe afspraak met de klant te regelen.
  3.2. Klanten dienen afspraken ten minste 24 uur van tevoren te annuleren indien zij om welke reden dan ook niet in staat zijn om de geplande diensten te ontvangen. Indien een klant niet tijdig annuleert, behoudt FieldVision zich het recht voor om kosten in rekening te brengen voor eventueel gemaakte voorbereidingen en tijd.
 4. Intellectueel Eigendom
  4.1. Alle rechten van intellectueel eigendom op de door FieldVision geleverde diensten, producten, video’s en foto’s, inclusief auteursrechten en beeldrechten, blijven te allen tijde eigendom van FieldVision.
  4.2. Het is klanten niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FieldVision het geleverde materiaal te kopiëren, te reproduceren, te verspreiden, te verkopen of voor commerciële doeleinden te gebruiken.
 5. Betaling
  5.1. Klanten zijn verplicht om de overeengekomen vergoeding voor de geleverde diensten en producten aan FieldVision te voldoen.
  5.2. Tenzij anders overeengekomen, dient de betaling binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te geschieden.
  5.3. Bij niet-tijdige betaling behoudt FieldVision zich het recht voor om wettelijke rente en incassokosten in rekening te brengen.
 6. Aansprakelijkheid
  6.1. FieldVision zal zich naar beste vermogen inzetten om de diensten naar behoren uit te voeren. FieldVision is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de geleverde diensten en producten.
  6.2. FieldVision is niet verantwoordelijk voor enige schade, verlies of kosten veroorzaakt door het gebruik van het geleverde materiaal of door het niet voldoen aan de wensen van de klant.
 7. Privacy
  7.1. FieldVision respecteert de privacy van haar klanten en bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens worden verwerkt conform de geldende privacywetgeving. Raadpleeg ons Privacybeleid voor meer informatie.
 8. Contactgegevens
  8.1. FieldVision.nl
  8.2. Email: info@fieldvision.nl
 9. Wijzigingen voorwaarden
  9.1. FieldVision behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Klanten worden tijdig op de hoogte gesteld van eventuele wijzigingen.

Aldus opgesteld en geldig vanaf 02-08-2023.

Interesse in Dronefotografie?

Laat je inspireren

Interesse in Dronevideografie?

Laat je inspireren

“FieldVision heeft voor ons prachtige beelden gemaakt van ons pand”

– Miranda van Dijk

Over ons

Wij zijn Roy en Jasper, twee jonge ondernemers in de twintig met een gedeelde passie voor het creëren van perfecte video's en foto's! Onze unieke set van vaardigheden en kwaliteiten zorgt ervoor dat we altijd een geschikt eindproduct kunnen leveren.

Bekijk werkwijze